Om Danfoss Drives

 • Vi drives af frekvensomformere

  Hvis vi skulle opsummere Danfoss Drives i et ord, ville ordet være 'lidenskab'. Vi drives af frekvensomformere og brænder for at levere en konkurrencemæssig skarphed i vigtige applikationer på tværs af forskellige brancher. Denne lidenskab ses tydeligt i mange af vores forretningsområder.

  Vi lever og ånder for frekvensomformere. Danfoss Drives er unik på den måde, at vi er 100 % fokuserede på at udvikle, producere og levere frekvensomformere. Vores portefølje består af applikationsoptimerede produkter af høj kvalitet, der maksimerer procesydeevne, sparer mest energi og minimerer emissionsniveauer.

  Vi er din frekvensomformerpartner, der deler dine mål, og som har opbygget vores forretning på gensidig tillid og respekt. I en verden, der altid er i forandring, lægger vi stor vægt på hurtighed og fleksibilitet inden for alle vores driftsområder.

  Lidenskab er en del af vores kultur – blandt alle vores folk. Med to giganter i frekvensomformerindustrien – Danfoss og Vacon – som nu er fusioneret med succes, kan vi samlet tilbyde 68 års erfaring og 5.000 personer, der er specialiserede i motorstyring inden for alle brancher og applikationer rundt om i verden. Vores produktions- og R&D-faciliteter findes i Kina, Danmark, Finland, Tyskland, Indien, Italien og USA. Og med omkring 1.000 forsknings- og udviklingsingeniører er vi trendsettere inden for teknologien; vi er i stand til at flytte innovationsgrænser, der styrker vores kunders konkurrencedygtighed, og vi gør det muligt i fremtiden at opnå mere med mindre.

  Vi brænder for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine applikationer ved at levere effektive ydelser i hele produktets levetid. Med kompetencecentre i nøgleregioner, salgsvirksomheder og servicecentre i mere end 50 lande, og en generel tilstedeværelse i mere end 100 lande, har Danfoss Drives en global rækkevidde og en professionel lokal berøringsflade. Vi sigter på at imødekomme og endda overstige vores kunders krav ved at tilbyde endnu tættere samarbejde og fortrinlighed inden for service og dermed sikre, at afstanden til produkter og support er minimal.

  Vi brænder for fremtiden. I Danfoss Drives anerkender og adresserer vi de megatrends, der former verden i dag. Højt på vores agenda finder man innovationsteknologi, der både håndterer klimaforandringer, hjælper til med at hamle op med den hurtigtudviklende urbanisering og forvalter vand og spildevand på en succesfuld og bæredygtig måde.

  Brancher, der opererer i barske miljøer, stoler også på vores dybdegående ekspertise. Vores robuste frekvensomformere til barske miljøer har en betydelig længere og problemfri levetid. De sikrer pålidelig drift af applikationer og optimerer processer i brancher med ekstreme temperaturer, støv og fugt, som for eksempel minedrift og mineraler, papirmasse og papir og marine og offshore. 

  Vi estimerer, at i 2025 vil flere end 5 milliarder mennesker (over 50 % af den anslåede verdensbefolkning) drage direkte eller indirekte nytte af de fordele, som Danfoss Drives leverer til deres hverdag. Og den installerede platform af frekvensomformere vil hjælpe med at spare det, der årligt svarer til 60 timer af det globale energiforbrug. Vi tror oprigtigt på, at en bedre fremtid opnås med frekvensomformere. Og endnu vigtigere er det, at en bedre fremtid kan og vil blive drevet af Danfoss Drives.

  Hvordan adskiller Danfoss Drives sig fra andre frekvensomformerproducenter?

  Et konkret eksempel på, hvordan vi er forskellige fra vores konkurrenter, består i vores uafhængighed af motorer og systemer. Danfoss frekvensomformere er ikke afhængige af styresystemer og motorteknologi. Denne frihed gør det muligt for dig at vælge den motorteknologi og motorproducent, der bedst passer til din applikation, for at sikre maksimal ydeevne og optimeret energiforbrug. Ved at vælge den rigtige frekvensomformer og optimere hele dit system opnår du potentielle energibesparelser på op til 60 %.

  Via den automatiske motortilpasningsfunktion kan Danfoss' frekvensomformere på mindre end tre sekunder konfigureres til at styre driften af enhver standard asynkron motor (IM), permanent magnetmotor (PM) eller synkron reluktansmotor. Automatisk motortilpasning kan udføres, når frekvensomformeren er i stilstand. Og eftersom der ikke genereres moment på akslen, kan det udføres på en motor, der allerede er installeret.

  Når alle motorer er styret af samme frekvensomformer, kan operatører anvende de samme bruger- og systemgrænseflader, samme udvidelser, og samme beviste og pålidelige teknologi i hele effektområdet. Dette sparer idriftsættelsestid, reducerer oplæringsomkostninger, forenkler vedligeholdelsesaktiviteter og holder reservedelslageret på et minimum. 

  Se denne video, og lær mere om motor- og systemuafhængighed.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/danfoss-drives/about/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }