Ventilator, pumper og kølere

 • Ventilatorer

  Med brugervenlige grænseflader, distribueret intelligens og reduceret strømforbrug optimerer Danfoss' frekvensomformere ydeevnen for ventilatorer.

  Optimeret komfort og energiforbrug

  VLT® HVAC Drive og VLT® Refrigeration Drive konverterer værdier for hastighedstrykfølere til flow-værdier. Det gør det muligt at basere opsætning på fast flow eller fast differentialflow. Dette optimerer både komfort og energiforbrug. For at forbedre komfortniveauer endnu mere kan frekvensomformere, der er tilsluttet ventilatorer, indstilles til at undgå de frekvensbånd, der forårsager resonans og skader i ventilationssystemet.

  Udvidet kapacitet i bygningsstyringssystemer

  Når HVAC-frekvensomformerens I/O-punkter er integrerede i et bygningsstyringssystem for at udvide kapaciteten af styreenheden, er de alle tilgængelige som fjernbetjente I/O'er. For eksempel kan stuetemperaturfølere (Pt1000/Ni1000) tilsluttes systemet direkte. 

  Forbedret ydeevne til lufthåndtering

  VLT® HVAC Drive og VLT® Refrigeration Drive er udstyret med en indbygget Smart Logic Controller og fire auto-tune PID-styreenheder til at styre lufthåndteringsfunktioner med ventilatorer, ventiler og spjæld. Bygningsstyringssystemets direkte digitale styreenheder udløses, og værdifulde datapunkter gemmes, hvilket reducerer omkostningerne til lufthåndtering.

  VLT HVAC Drive håndterer logiske regler og indgange fra følere, realtid-funktionalitet og tidsrelaterede handlinger. Det betyder, at frekvensomformeren bedre kan styre en lang række brugerfunktioner:

  • Arbejdsskemaer for weekend og hverdag
  • Kaskade P-PI til temperaturstyring
  • Flowbalancering mellem frisk luft og udgangsluft
  • Kileremsovervågning – fra forholdet mellem strøm og hastighed; frekvensomformeren er i stand til pålideligt at genkende en sprængt kilerem. Mangel på luftstrøm opdages med det samme, således at forholdsregler kan tages for at reducere omkostninger og driftsstop.

  Pumper

  Med flere kontrolfunktioner dedikeret til pumper og intelligente beskyttelsesegenskaber optimerer Danfoss frekvensomformere produktionen og beskytter frekvensomformeren, motoren og udstyret i systemet. De sikrer også optimeret væskeforsyning i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Dedikerede funktioner omfatter:

  To-trins ramper

  Pumper når hurtigt minimumshastigheden og fylder systemet uden at stresse kontraventilerne.

  Flowkompensering

  Flowmodstand afhænger af flowhastighed. For at spare energi letter frekvensomformeren trykket, når lavt flow er tilstrækkeligt.

  Auto tuning af PI-reguleringer

  Frekvensomformeren lærer af overvågningssystemets reaktion på dens tilrettelser og beregner i stigende grad bedre P- og I-værdier for hurtigt at gendanne præcis og stabil drift.

  Motoralternering

  Denne indbyggede logik kontrollerer alternering mellem to pumper i drifts-/standbyapplikationer. Bevægelse af standbypumpe forebygger, at pumpen sætter sig fast. En intern timer sikrer ensartet brug af pumperne.

  Energioptimering

  Funktioner som for eksempel automatisk energioptimering sikrer optimal magnetisering i motoren.

  Busstyring

  Automatisering betyder mindre spild og bedre processtyring. Danfoss frekvensomformere håndterer de mest almindelige busprotokoller i branchen og kan nemt integreres i det overordnede styresystem.

  Reduceret slitage

  Den indbyggede pumpekaskadestyreenhed distribuerer driftstimerne jævnt på tværs af alle pumper. Det holder slitage på alle individuelle pumper nede på et minimum, muliggør optimal planlægning af vedligeholdelse og øger pumpens levetid.

  Forebyggelse af overbelastning

  Frekvensomformerens hastighed reduceres for at sikre forsyning ved en lavere flowhastighed.

  Tørpumpesikring

  Hvis en brønd løber tør eller et rør lækker, registrerer frekvensomformeren, at pumpen kører under det ønskede tryk. Frekvensomformeren starter en alarm eller udfører en anden forudprogrammeret handling for at beskytte pumpen.

  Intet flow/lavt flow

  Hvis vandcirkulationen stopper, pumpen løber tør, eller et rør lækker, registrerer frekvensomformeren, at pumpen kører hurtigt, men den er ikke fuldt belastet. Frekvensomformeren kompenserer tilsvarende den strøm, der leveres til pumpen.

  Intelligent varmestyring

  Systemer med back channel cooling sikrer, at 90 % af varmen holdes uden for kontrolrummet. Dette betyder omkostningsbesparelser, eftersom der kræves mindre energi for at give aircondition i kontrolrummet, og færre ventilatorer er nødvendige i tavlelågen.

  Kølere

  Variabel hastighedskontrol af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en luftkompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket sparer på energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.

  Danfoss frekvensomformere sikrer færre antal opstarter og standsninger, hvilket reducerer mekanisk slitage. Dedikerede funktioner, som for eksempel 'skip resonans'-funktionen, giver dig mulighed for nemt at identificere frekvenserne for at forhindre støj og skader.

  Produkter til kompressorer omfatter softstartere, high power-frekvensomformere, AHF harmoniske filtre med en indbygget kaskadestyringsoption, DC-spoler og PID-styreenheder.

  Opstart og spidsbelastningsstrategier

  Opstart er den kritiske fase ved kompressordrift. VLT® Refrigeration Drive minimerer antallet af påkrævede opstarter ved at variere kompressorens hastighed, således at kapaciteten tilpasses under driften. Det maksimale antal start-/stopcyklusser i en given periode er konfigurérbart ved brug af betjeningspanelet.

  135 % startmoment

  VLT® Refrigeration Drive leverer 135 % af det nominelle startmoment i en 30-sekunders periode. Under normal drift er 110 % af det nominelle moment tilgængeligt i 60 sekunder.

  Start uden belastning

  For at forlænge frekvensomformerens levetid kan en trykaflastningsventil åbnes for at tillade kompressoren at starte hurtigt op uden belastning.

  Mindre kompressorer med den samme spidsbelastning

  Korte spidsbelastninger kan håndteres ved at konfigurere systemet med en mindre kompressor, som frekvensomformeren kører med op til 90 Hz. På denne måde er det ikke nødvendigvis påkrævet med en større kompressor bare for at håndtere spidsbelastninger.

  Neutral zone

  VLT® Refrigeration Drive fortsætter med at styre kompressorer med fast hastighed i situationer, hvor kompressorer med variabel hastighed fejler. I en fejlsituation indstilles den neutrale zone med et særligt parameter "Fast hastighed neutral zone", hvilket muliggør færre antal opstarter ved at udvide den neutrale zone.

  Optimeringsfunktioner

  P0-optimering

  VLT® Refrigeration Drive understøtter tilslutning af en ADAP-KOOL® LonWorks styreenhed til P0-optimering.

  Dag-/natstyring

  Variér tidsplaner for kompressorsætpunkt og fordamperventilationshastighed for at matche dag- og natbelastning og undgå unødvendigt energiforbrug.

  Kondenseringstemperaturovervågning

  Ved at overvåge den fluktuerende løftehøjdes trykniveaustyring via temperaturfølere kan hastigheden reduceres, før det høje tryk når et kritisk niveau. 

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/hvac/fans-pumps-chillers/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }