Muligheder for besparelser

 •  

  Vi tackler udfordringerne, mens der spares på omkostningerne

  Blot omfanget af minedrift og mineralbearbejdning betyder ofte, at kabler mellem frekvensomformerne og motorerne er lange. Både VLT® og VACON® frekvensomformere er konstrueret til at give problemfri drift med kabellængder op til mindst 150 m for skærmede kabler og 300 m for uskærmede kabler. Og da der ikke kræves yderligere udgangsfiltre med disse kabellængder, sparer dette plads, installationstid og omkostninger sammenlignet med mere traditionelle frekvensomformerløsninger. Med indbyggede RFI-filtre overholder de EMC-standarder, hvilket sikrer pålidelig drift af alt andet elektrisk udstyr i samme installation. Denne mere kompakte løsning resulterer ofte i betydelige besparelser i opstartsomkostningerne for projektet, hvilket skyldes, at der anvendes mindre kontrolrum og transformeranlæg med lavere omkostninger.

  Barske, støvede forhold og ekstreme temperaturer er almindelige og kan give udfordringer for ethvert elektronisk produkt. Selvom det er almindelig praksis i moderne miner at installere frekvensomformere i relativt rene, trykstyrede og luftventilerede kontrolrum og transformeranlæg, er det almindelig kendt, at en frekvensomformer designet til barske miljøer har en betydelig længere og problemfri levetid. Dette sikrer i sidste ende bedre tilgængelighed af fordele og sparer vedligeholdelsesomkostninger for mineselskabet. Både VLT® og VACON® frekvensomformere fås med coatede PCB'er, hvilket som minimum gør dem egnet til montering i barske miljøer som defineret i IEC 60721-3-3 klasse 3C2.

  Intelligent varmestyring og kompakte kapslinger giver en betydelig omkostningsbesparelse

  Frekvensomformere anvendes i stigende grad til effektivt at styre udstyr i miner. For at beskytte dem i de barske miljøer er de ofte installerede i forseglede kontrolrum. Dette giver nogle udfordringer, da flere frekvensomformere i samme rum betyder udfordringer med varmebelastninger. Større og dyrere systemer til aircondition kan være nødvendige for at styre varmebelastninger i kontrolrum og transformeranlæg. Det unikke design med back channel cooling af VLT® frekvensomformere med høj effekt og væskeafkølede VACON® frekvensomformere kan dog resultere i signifikant reducerede varmebelastninger i kontrolrum, hvilket gør det muligt at anvende mindre og billigere airconditionsystemer.

  VLT® frekvensomformere normeret til 90 kW og højere har et innovativt design med back channel cooling. Der er separate kølingsveje for strømkomponenter og styreelektronik, som er adskilt ved hjælp af en IP54-tætning. Back channel cooling fjerner ca. 85 % af effekttabet direkte gennem kølepladen, og kun 15 % af det totale tab spredes til kontrolrummet. Selvom separate kølingsveje i sig selv ikke er innovative, skal innovationen ved vores VLT® frekvensomformere findes i, at de adskilles af en IP54-tætning, hvilket gør det nemt at lede luft udefra ind og ud af bagkanalens luftvej. 

  Ved hjælp af kølepladens køleventilatorer og passende montering og rørføring kan den filtrerede eksterne luft (op til 50 °C) bruges til at udstøde ca. 85 % af varmetabet fra VLT® frekvensomformerne, såfremt luftkvaliteten uden for minen er passende. Varmetabet kan nemt udstødes direkte uden for kontrolrummet, uden at det påvirker det trykstyrede kontrolrum. Kontrolrummets airconditionsystem skal kun være dimensioneret til de resterende 15 % af varmetabet i kontrolrummet, hvilket giver betydelige omkostningsbesparelser for kontrolrummet og de løbende driftsomkostninger til aircondition.

  Den kompakte størrelse på VLT® og VACON® frekvensomformerne, som begge er konstrueret som standard ved lange motorkabler uden krav om ekstra optioner, betyder ofte, at der kan bygges mindre kontrolrum, hvilket giver yderligere mulighed for betydelige kontrolrumsbesparelser. 

  Se filmen om back channel cooling

  Optimerede løsninger til harmonisk dæmpning

  Udover at frekvensomformere hjælper med at optimere produktionen, spare energi og forlænge levetiden for udstyr, introducerer de også harmoniske strømme til minens net. Hvis disse harmoniske strømme ikke holdes under kontrol, kan de påvirke ydeevnen og pålideligheden af generator og andet udstyr.

  Pålidelig estimering af frekvensomformernes harmoniske påvirkning på minens elektriske system, kombineret med det optimale dæmpningsudstyr, hjælper anlæg med at undgå de skjulte og ofte dyre konsekvenser af harmonisk forvrængning.

  Alle VLT® og VACON® frekvensomformere, der leveres til mineinstallationer, har en indbygget DC-link-støjspole eller AC-støjspole med overordnet harmonisk filter som standard. Hvis det er nødvendigt, er ekstra harmoniske filtre og andre løsninger til harmonisk dæmpning samt softwareværktøjer til beregning af harmoniske dæmpningskrav også tilgængelige.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/mining-and-minerals/cost-saving-opportunities/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }