Applikationer specifikt til køling

 •  

  Stativer, kasser og proceskølere

  Danfoss frekvensomformere er udviklet med fokus på pålidelighed. Frekvensomformerne er IP 65/66-klassificerede, så de er godt beskyttet mod krævende serviceforhold og rengøringsprocesser, hvilket øger systemets pålidelighed. Indbygget oliereturstyring returnerer olien til krumtaphuset, hvilket også øger systempålideligheden betydeligt. Funktionaliteten kan aktiveres automatisk på forskellig vis under diverse krævende situationer.

  Dedikerede kompressorfunktioner sikrer kapacitetsreduktion, samtidig med at kølesystemets drift opretholdes, før hovedtrykket når en kritisk værdi. Det maksimerer systemets oppetid og garanterer fødevaresikkerheden. Fødevaresikkerhed og proceskontinuitet kan også sikres ved, at frekvensomformeren leverer kontinuerlig kompressordrift, selv under kortvarige strømafbrydelser.

  En Smart Logic Controller giver mulighed for intelligent kapacitetsstyring af kompressorer med flere stempler eller skruekompressorer, så der opnås en bedre effektfaktor.

  Kondensatorer og fordampere/lufthåndteringsenheder

  Den variable kondenseringstemperaturfunktion i VLT® Refrigeration Drive optimerer effektfaktoren ved automatisk at sænke kondenseringstemperaturen og hæve fordampertemperaturen alt efter udsvingene i omgivelsestemperatur og varernes kuldebehov. Denne funktion optimerer kølesystemets ydeevne ved at øge kølekapaciteten, kombineret med lavere strømforbrug. Den sørger også for, at det er muligt at køre med færre kompressorer og reducere slitagen.

  Danfoss frekvensomformere forbedrer atmosfærestyringen ved at reducere fordamperens ventilatorhastighed i forhold til procesbehovet. Det sparer energi, reducerer tab og øger den pålidelige opbevaring af letfordærvelige varer såsom frugt, grøntsager og kødprodukter.

  Fire indbyggede PID-styreenheder med individuelle feedbacks og sætpunkter betyder, at der ikke er brug for en ekstern styreenhed. De muliggør lukket sløjfe-styring af tre eksterne apparater, eksempelvis spjæld, ventiler og andet periferudstyr, udover lukket sløjfe-styringen af fordamperens ventilatormotor, der er forbundet med frekvensomformeren. Det optimerer de påførte omkostninger.

  Danfoss frekvensomformere håndterer logiske regler og indgangsstrømme fra følere, realtidsfunktionalitet og tidsrelaterede handlinger. Det betyder, at frekvensomformeren kan styre en lang række funktioner, eksempelvis drift på hverdage og i weekender, kaskadekoblede P-PI for temperaturstyring og kileremsovervågning.

  Automatisk energioptimering (AEO) leverer yderligere energibesparelser på helt op til 5 %. Denne funktion matcher indgangsstrømmen til den faktiske motorhastighed og belastning, og den trækker kun den mængde effekt, der er nødvendig for at opnå motormagnetisering og drift med den pågældende belastning. Det forhindrer yderligere termiske tab i motoren.

  Med virkningsgrader på op til 99 % og en reel effektfaktor på over 0,9 er Danfoss frekvensomformere betydeligt bedre end sammenlignelige apparater. Der er allerede taget højde for tab på spjæld og filtre i vurderingen. Det reducerer ikke kun de direkte energiomkostninger for selve frekvensomformeren, men også omkostningerne til køling eller afledning af yderligere varme.

  Pumper

  Kontinuerlig vand- eller glycolforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis forhindres overbelastning ved at reducere hastigheden, og forsyningen sikres ved et lavere flow.

  Funktioner som tørpumpesikring og slut på kurve er relateret til situationer, hvor pumpen kører uden at skabe det ønskede tryk – eksempelvis hvis et rør er utæt. I den situation aktiverer frekvensomformeren en alarm, slukker for pumpen og udfører andre forhåndsprogrammerede handlinger.

  Flowkompensering i både ventilator- og pumpeanlæg sørger for betydelige energibesparelser og lavere installationsomkostninger. En trykføler monteret tæt på ventilator eller pumpe leverer en reference, så trykket kan holdes konstant i i afladningsenden af anlægget. Frekvensomformeren justerer konstant trykreferencen for at følge systemkurven.

  En kørende pumpe vil normalt bruge mere strøm, jo hurtigere den kører i forhold til en kurve, der bestemmes af pumpe- og applikationsdesignet. Funktionen No flow/Low flow (ingen eller lav gennemstrømning) registrerer situationer, hvor pumpen kører hurtigt men ikke er fuldt belastet. Det kan være tegn på, at vandcirkulationen er stoppet, pumpen er løbet tør eller at et rør lækker. Kontinuerlig væskeforsyning kan sikres i tilfælde af lækage eller et ødelagt rør. Eksempelvis kan overbelastning forhindres ved at reducere frekvensomformerhastigheden – og dermed sikres en lavere gennemstrømning.

  Automatisk energioptimering (AEO) leverer yderligere energibesparelser på helt op til 5 %. Denne funktion matcher indgangsstrømmen til den faktiske motorhastighed og belastning, og den trækker kun den mængde effekt, der er nødvendig for at opnå motormagnetisering og drift med den pågældende belastning. Det forhindrer yderligere termiske tab i motoren.

  Med virkningsgrader på op til 99 % og en reel effektfaktor på over 0,9 er Danfoss frekvensomformere betydeligt bedre end sammenlignelige apparater. Der er allerede taget højde for tab på spjæld og filtre i vurderingen. Det reducerer ikke kun de direkte energiomkostninger for selve frekvensomformeren, men også omkostningerne til køling eller afledning af yderligere varme.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/refrigeration/applications/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }