Segmenter inden for vand

 • Produktion af drikkevand

  Uanset om der anvendes overfladevand eller grundvand til vandproduktionen, kan VLT® AQUA Drive bidrage til at optimere processen og reducere energi- og vedligeholdelsesomkostningerne. En typisk applikation er styring af dykpumper, hvor den integrerede avancerede minimumhastighedsovervågning sikrer tilstrækkelig smøring til at beskytte pumpen. Der opnås energibesparelser ved at vælge brønde ud fra vandniveauhøjden. VLT® AQUA Drive bruges også i vid udstrækning i afsaltningsindustrien til styring af indløb og højtrykspumper samt boosterpumper i forhold til energiudnyttelse.

  Distribution af drikkevand 

  I vandforsyningen er drikkevandsdistributionen typisk den største energiforbruger. Samtidig er et udslip på 25-50 % ikke usædvanligt. Ved at opdele vandforsyningen i trykzoner kan det gennemsnitlige tryk ofte reduceres med 30-40 %. VLT® AQUA Drive bruges også i vid udstrækning til at booste pumpestationer for at regulere trykket i hver enkelt trykzone. Integrerede applikationssoftwarefunktioner såsom Sleep Mode, detektering af tørkørsel, automatisk energioptimering (AEO), kaskadestyring, automatisk flowkompensering og rampefunktioner bidrager til at forenkle anlægget og gøre det mere pålideligt, reducere risikoen for trykstød, styre trykket og reducere energiforbruget.

  Kunstvanding 

  Fordi adgangen til vandressourcer bliver mere knap i nogle dele af verden, bliver effektiv og bæredygtig kunstvanding stadigt vigtigere. Det handler alt sammen om at levere tilstrækkeligt vand til at opnå et maksimalt afgrødeudbytte uden at bruge mere vand og energi end absolut nødvendigt. Danfoss' frekvensomformere tilpasser tryk eller flowhastighed til det faktiske behov. Og integrerede applikationssoftwarefunktioner bidrager både til at beskytte rørsystemet ved at begrænse trykboost og til at reducere energiforbruget.

  Den ultimative løsning, og en hurtigtvoksende trend, i forhold til at reducere energiforbruget er at gøre brug af soldrevne pumper. Danfoss Drives har udviklet en dedikeret serie af vekselrettere til præcis dette formål. VACON®'s produktprogram omfatter en specielt udviklet indkapsling til dette miljø samt avanceret software, hvilket betyder, at driften ikke indstilles, selvom skyerne delvist blokerer for, at sollyset kan nå frem til solcellepanelerne.

  Kanaliseringssystem til spildevand

  Energioptimering og SCADA-styring af kanaliseringssystemet til spildevand er også en hastigt voksende trend. Ved hjælp af VLT® AQUA Drive frekvensomformeres integrerede udrensningsfunktion er det muligt at forbedre pumpeeffektiviteten med 15-30 % og også reducere vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Udrensningsfunktionen forhindrer pumpeeffektiviteten i at falde ved at øge polarisationen, og det forlænger intervallerne for pumpevedligeholdelse. Når man bruger en frekvensomformer sammen med et SCADA-system, er det også muligt at sikre maksimal udnyttelse af volumenkapaciteten i kanaliseringssystemet i forhold til vandoverløb under uvejr.      

  Spildevandsanlæg

  De seneste modeord inden for spildevandsanlæg er "bioraffinering" og "genvindingsanlæg til vandressourcer". De dækker over den generelle accept af, at vi er nødt til at betragte spildevand som en ressource, som man kan bruge til at udvinde både energi og værdifulde ressourcer. I nogle af de mest avancerede tilfælde er energiproduktionen nu (selv uden at tilføje eksterne kulstofressourcer) nået et niveau, hvor den energi, der genvindes fra spildevandsbehandlingsprocessen, ikke kun dækker anlæggets egne behov, men også energibehovet til produktion af drikkevand og distribution samt spildevandspumpning. Med andre ord kan hele vandcyklussen anses som værende energineutral.

  En forudsætning for energineutralitet er en styreenhed i form af en frekvensomformer, der er tilgængelig for alt roterende udstyr, så det fuldt computerstyrede anlæg kan tilpasses til den skiftende belastning. 30-60 % af energien bruges typisk i den biologiske process; Drevstyring kan sædvanligvis reducere energiforbruget med 20-40 %. Slamalderstyring ved hjælp af styring af RAS-pumperne er lige så vigtigt i forhold til både at begrænse energiforbruget og undgå at "brænde" kulstof, hvilket er nødvendigt i rådnetanken for at kunne generere gas til energiproduktion. VLT® AQUA Drive frekvensomformeren er blevet valgt i nogle af de mest avancerede anlæg, hvor høj installeret effektivitet af frekvensomformeren, større pålidelighed og nem betjening har været nogle af de vigtigste udvælgelseskriterier.

  Procesvand og spildevand

  I mange brancher har man indset, hvor vigtigt det er at have en stabil forsyning af rent vand og at drage fordel af mulighederne for at opnå betydelige omkostningsreduktioner i forbindelse med håndteringen af spildevandet. Nogle brancher er endda på vej mod eller meget tæt på et vandforbrug på nul. I forhold til rent vand kræver det, at man gør brug af avancerede teknologier til vandrensning, såsom RO og ultrafiltrering. VLT® AQUA Drive frekvensomformere bidrager til at forbedre procespålideligheden og reducere driftsomkostningerne. I forhold til spildevandshåndteringen ligger trenden tæt på kommunernes vision: Spildevand skal ses som en ressource, som man kan bruge til at udvinde både energi og andre ressourcer.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/sub-segments/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }