Hybridløsninger

 • Gør bedre brug af energien og forbedr din ydeevne

  Hybriddrift ved første øjekast

  En simpel og bred definition på hybriddrift er; et system med to eller flere energikilder/energisystemer som arbejder sammen for at udføre en opgave. I dag er den mest almindelige og anerkendte form for hybriddrift en hybridbil, som har mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Det kan f.eks. være en elektrisk motor, der benytter elektricitet og en forbrændingsmotor, der bruger benzin eller diesel. Fordelene ved hybridløsninger vil i dette tilfælde være brændstofbesparelse, forbedring af ydeevnen, og reduktion af energispild. 


  Definitionen på hybriddrift kan ifølge Danfoss Drives Når man taler om hybridløsninger, forestiller man sig oftest de hybride systemer, som bliver tilbudt af bilindustrien hvor man kombinere el og diesel som fremdriftssystem. Danfoss foretrækker en mere simpel og bredere definition af hybride systemer: ethvert system med to eller flere energikilder, som samarbejder for at udføre en given opgave. Disse systemer kræver samtidig et avanceret og smart kontrolsystem som ofte også gør brug af energilagring.


  Hybridløsninger bliver primært implementeret som følge af mindst én af tre grunde:

   

  • Reduktion af eller udskydning af kapital (CAPEX)
  • Undgå overdimensionering af et system
  • Udskydning af investeringer i forhold til infrastruktur

   


  Ved situationer, hvor der opstår et overskud af energi, kan hybridsystemet dirigere energien til et energilagringsmedie. Når energiefterspørgslen så stiger, kan energilageret tilgås og på den måde fungere som en ekstra energikilde, hvilket bl.a. er med til at:

   

  • Reducere driftsomkostninger (OPEX)
  • Forbedre systemets effektivitet
  • Øge systemtilgængeligheden

   

  Vigtige fordele ved energilagring

  Energilagring og hybrid teknologi giver øget stabilitet i mange systemer og introducere nye muligheder for at håndtere spidsbelastninger, gemme overskudsenergi til anvendelse når det er krævet og forbedrer back-up power ved nødstilfælde.


  Peak shaving
  Peak shaving indebærer en optimering af energiforsyningen mellem forsyningsnettet og energilageret til applikationen, for at imødekomme og håndtere spidsbelastninger. Overskydende energi lagres, når efterspørgslen og omkostningerne er lave.

  Time shifting
  Time shifting indebærer lagring af energi, i perioder hvor energiomkostninger fra nettet er lave, og omvendt at levere energi fra energilageret når energiomkostninger fra nettet er høje. 

  Back-up power
  Et energilager kan bruges til at levere back-up energi hvis nettet forsvinder, og på den måde opretholde produktionen i en vis periode. 

  Spinning reserve
  En spinning reserve er en back-up af energi, som indenfor 10 minutters varsel kan tilføre ekstra energi.


  Systemer med hybriddrift er forventet fortsat at ville stige betydeligt, på tværs af et bredt udsnit af land- og havbaseret industri samt kommercielle sektorer. Specielt pga. en forventet reduktion i batteriomkostninger og en stigning i energitætheden.

  Danfoss Drives hybridløsninger

  Energilagring er ofte beskrevet som en væsentlig katalysator for at integrere vedvarende energi i strømproduktioner. Men Danfoss udvider anvendelsesområdet for energilagring, og udvikler løsninger, der samtidig fokuserer på optimeringen af energiforbruget. Ved at udstyre både maskiner og hele systemer, med energilagringssystemer, er det muligt at forbedre forsyningskvalitet, og opgradere både ydeevne samt den samlede effektivitet, betydeligt.


  Danfoss Drives produkter til hybridløsninger kan anvendes i mange applikationer:


  Integrering af vedvarende energikilder

  • Bindeled mellem energilagring og energigenerering
  • Peak shaving
  • Time shift i produktionen

   

  Netstabilitet – hjælpefunktioner

  • Konvertering af grid, f.eks 400V@50Hz til 440V@60Hz og omvendt
  • Kan bruges med backup energilager
  • Kan bruges som spinning reserve
  • Hurtig systemrespons 

  µGrids

  • Spidsbelastnings kompensation på transformatorstation
  • Back-up energi ved net forstyrrelser

  Effektivitet

  • Energiproduktionsoptimering i samarbejde med diesel og LNG generatorer
  • Forbrugsoptimering af dynamiske last profiler i marine segmentet
  • Ren energi i havne ved at bruge lagret energi som forsyning

  Økologi

  • Ren energi i havne ved at bruge lagret energi som forsyning
  • Time shift, integrering af vedvarende strømforsyninger

  Tilgængelighed af elektrisk strøm

  • Uafhængig og uforstyrret energienergiforsyning til fx telekommunikation, lufthavne og hospitaler

   Landbyggeri og minedrift

  • Lokal energiproduktion, typisk dieselgeneratorer, driftsoptimering med batterier
  • Hybriddrift med maskiner

   

   

  Funktioner og fordele ved Danfoss Drives hybridløsninger

  One stop shop: Reducere indkøbsprisen- Luft- og væskekølede frekvensomformere, Active front-end, non-active front end, inverter unit, DC/DCGrid ConverterDC moduler og komponenter er tilgængelige hos én leverandør

  Bredt effektområde: Reduktion af varianter – Løsninger er tilgængelige for applikationer i områder fra 0,18 kW til 5,3 MW

  Modulløsninger: Baseret på VACON® NXP platform power moduler, kan DC bus systemet nemt konfigureres

  Bredt spændingsområde: Øg fleksibiliteten – Evnen til at integrere en bred variation og konfigurationer af batteri typer og batteribanke med forskellige spændingsniveauer, ved at bruge en DC/DC converter

  Fleksibilitet: Nemt at kombinere, udvide og omkonfigurere NXP moduler til den ønskede funktionalitet– VACON® NXP platform giver stor systemfleksibilitet med en lav ekstra investering

  Skalérbarhed: Løsninger kan skaleres op, for at møde fremtidens energibehov i form af nye energikilder, ekstra lagerplads eller for at imødekomme den stigende efterspørgsel

  Servicevenlighed: Lavere investeringer – Ved at anvende de samme VACON® NXP hardware konfigurationer, kræver det minimal eller ingen supplerende uddannelse af serviceteams

  Industri- og applikationsviden: Lavet til at kunne holde – Væske- og luftkølede løsninger baseret på dybdegående applikationsviden, til de mest krævende industrier.

  Åben tilgang: Hurtigere Go-To-Market – Stort udvalg af applikationer stilles til rådighed som fundament til at udforme skræddersyede løsninger.

  Partnerskab: Stærkere sammen – Systemintegratorer samarbejder med en sælger, der har interesse i deres succes.

  Hybrid konfigurationer

  Der er to primære tilgange til at tilføje energilagring i applikationer. Den første er igennem en common AC bus og den anden er en common DC bus. Der er fordele ved begge løsninger, afhængigt af applikationen.

  Energilager direkte forbundet til et AC grid, ved brug af en grid converter

  Dette reducerer antallet af komponenter og størrelsen på systemet, samtidig forbedres effektiviteten

  DC/DC converter forbundet mellem DC linket og energilageret

  Dette bringer energikilden tæt på energiforbrugeren, giver forskellige lagerspændinger/teknologiske tilpasninger, øger udvidelsesmulighederne og muliggør at batteriet kan udskiftes på grund af ældning.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/knowledge-center/hybridløsninger/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.235.55.253", "UserHostName": "54.235.55.253", "UserLanguages": null }